Přihlášení
Ztratili jste heslo?

Obchodní podmínky

1. Všeobecné údaje

Dodavatel
Bohuslav Soukup - Arybářství, sdružení podnikatelů
Sídlo firmy (fakturační adresa): Kojetická 1021, 27711 Neratovice
Dodavatel je plátcem DPH.
IČO: 71353241
DIČ: CZ7607090898
 
Provozovna - prodejna
Arybářství, Masarykova 440, Neratovice 27711 

Druh podnikání - Specializovaný prodej sortimentu pro sportovní rybolov. 

Kontaktní údaje
Tel. 315 695 567, mob. 605 446 439
Bankovní spojení: ČSOB 196379568 / 0300

2. Objednávka zboží

Seznam zboží v tomto internetovém obchodě je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Okamžitá skladová dostupnost zboží je vždy poznamenána v popisu zboží (včetně počtu kusů skladem)
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platby.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné pouze pouze při nákupu a řádně odeslané objednávce v internetovém obchodě www.rapid-autohifi.com. V prodejně Arybářství ( ulice Masarykova 440 ) je zboží prodáváno za běžnou doporučenou cenu - zákazník v žádném případě nemůže koupit zboží za cenu platnou pouze pro internetový obchod. Aby takto mohl zakoupit zboží, je nutné si zboží objednat, objednávku řádně dokončit a ve volbě doručení zvolit "osobní vyzvednutí na prodejně".
 
Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka do 1 hodiny od objednání. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno PPL nebo GLS, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky.

Závazným potvrzením objednávky je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní společností PPL nebo GLS: doba dodání je u zboží jež je skadem do 24-36 hodin od objednání (PPL a GLS přeprava).

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Expedování zboží

Zásilky se zbožím jsou zasílány (expedovány) zákazníkům každy pracovní den ve 13 hodin. O vyexpedování zásilky je zákazník vždy informován prostřednictvím e-mailu.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a také Slovenské republiky. Podrobný ceník dopravy je umístěn v sekci "Doprava a platby".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou PPL nebo GLS.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu).
 

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu přepravci (PPL nebo GLS) zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Zásilky se zbožím odesíláné dodavatelem jsou vždy bezpečně zabaleny a přelepeny lepící páskou..

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.
 

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Prodávající před samotným zasláním (objednávky uskutečněné přes internetový obchod) či osobním předáním prodávané zboží provádí kontrolu - tzn. zda zboží obsahuje kompletní příslušenství, atd. U reproduktorů a subwooferů je kontrolován stav membrány ( zda není poškozena ). Tato kontrola je prováděna preventivně, aby se zamezilo případným stížnostem či nesrovnalostem po doručení zboží zákazníkovi, že zboží není v pořádku.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti ( nákup na IČ ).

Dopravu reklamovaného zboží zpět k prodejci hradí vždy zákazník, nelze ji požadovat po prodejci.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je nutné zboží zasílat v originálním obalu a vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30-ti denní.

V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen zaplatit poplatek za servisní kontrolu a cenu náhradních dílu, jež byly použity při opravě. Všechny tyto výdaje budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálních platných cen.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 14 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi.

Dopravu vráceného zboží zpět k prodejci hradí vždy zákazník, nelze ji požadovat po prodejci.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Nevyzvednutí nebo odmítnutí zásilky kupujícím

Prodejce (Arybářství) má právo vyžadovat pro zákazníkovi, který odmítne převzít nebo nevyzvedne zasilku, náklady spojené s odesláním zásilky.

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaložených nákladů souvisejících s přípravou a expedicí zásilky s objednávkou (skladné, balné, dopravné). Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož nepřevzetím nebo odmítnutím zásilky s objednaným zbožím byla porušena/kupní smlouva. Pro tyto účely je provozovatel e-shopu Arybářství oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.arybarstvi.cz

Mimosoudní řešení sporů, Orgán dozoru

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

            

Kontakt

Arybářství
Masarykova 440
277 11 Neratovice
tel. 315 602 255 (prodejna)
tel. 605 446 439
info@arybarstvi.cz
www.arybarstvi.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím