SQL: SELECT (c.ValueWithVAT*IF(a.Flags&256, 1,((100-ct.Discount)/100))) as UsersCost, (c2.ValueWithVAT*IF(a.Flags&256, 1,((100-ct.Discount)/100))) as CountCost, a.Flags, a.Id FROM shop_article a LEFT JOIN shop_cost c ON c.IdArticle=a.Id AND c.MinCount IS NULL AND c.IdCompany IS NULL AND c.IdType=3 LEFT JOIN shop_cost_type ct ON ct.Id=c.IdType LEFT JOIN shop_cost c2 ON c2.IdArticle=a.Id AND c2.MinCount<=1 WHERE a.Id=51751 OR a.IdParent=51751 AND c.ValueWithVAT>0 ORDER BY c2.ValueWithVAT ASC, c.ValueWithVAT ASC LIMIT 0,1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select vat to article
SQL: SELECT GROUP_CONCAT(v.Id ORDER BY t.colOrder) as TmpCombineVariant, a.* FROM shop_article a LEFT JOIN shop_art2var a2v ON a2v.IdArticle=a.Id LEFT JOIN shop_variant v ON v.Id = a2v.IdVariant LEFT JOIN shop_art2var_type t ON t.IdArticle=a.IdParent AND v.IdType = t.IdVariantType WHERE IdParent = '51751' GROUP BY a.Id ORDER BY GROUP_CONCAT((t.colOrder*100)+(v.colOrder) ORDER BY t.colOrder,v.colOrder SEPARATOR '') ASC
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CShopArticle
SQL: SELECT * FROM shop_mu WHERE Id=11 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CShopMU
SQL: call getRightsForUser(2, 45)
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: load rights
SQL: SELECT (c.ValueWithVAT*IF(a.Flags&256, 1,((100-ct.Discount)/100))) as UsersCost, (c2.ValueWithVAT*IF(a.Flags&256, 1,((100-ct.Discount)/100))) as CountCost, a.Flags, a.Id FROM shop_article a LEFT JOIN shop_cost c ON c.IdArticle=a.Id AND c.MinCount IS NULL AND c.IdCompany IS NULL AND c.IdType=3 LEFT JOIN shop_cost_type ct ON ct.Id=c.IdType LEFT JOIN shop_cost c2 ON c2.IdArticle=a.Id AND c2.MinCount<=1 WHERE a.Id=51751 OR a.IdParent=51751 AND c.ValueWithVAT>0 ORDER BY c2.ValueWithVAT ASC, c.ValueWithVAT ASC LIMIT 0,1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select vat to article
SQL: SELECT * FROM shop_storage WHERE Id=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsShop.php on line 2864 in method CShopStorage::load
SQL: SELECT * FROM shop_storage2lang WHERE IdStorage = '1' ORDER BY Name
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsShop.php on line 3060 in method CShopStorage2Lang::get
SQL: SELECT * FROM shop_art2flag WHERE IdArticle=51751 AND ((TimeFromNOW()) OR (TimeTo IS NULL))
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsShopArt.php on line 8421 in method CShopArt2Flag::getActiveForArticle
SQL: SELECT * FROM shop_art_heureka WHERE (1=1) AND Flags & 1 AND IdArticle LIKE '51751' ORDER BY Rating DESC
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsShopArt.php on line 6079 in method CShopArtHeureka::get
SQL: SELECT * FROM template_container WHERE Id=1501
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_container
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1501 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT * FROM template_container_set WHERE IdContainer = 1501 AND IdLanguage = 1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_css
SQL: SELECT * FROM template_container WHERE IdPage = 29 AND Flags & 1 ORDER BY colOrder ASC
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_container
SQL: SELECT * FROM shop_producer WHERE Id=188
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsShop.php on line 165 in method CShopProducer::load
SQL: SELECT * FROM _language ORDER BY colOrder ASC
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object language
SQL: SELECT * FROM virtual_directory WHERE IdItem = 188 AND IdSecuritySection = 65
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object VirtualDirectory::=Get
SQL: SELECT v2l.Name, v2l.IdTargetType FROM virtual_directory v INNER JOIN virtual_directory2lang v2l ON v.Id=v2l.IdDirectory AND v2l.IdLanguage=1 WHERE v.IdItem=188 AND v.IdSecuritySection = 65
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select id of inserted virtual_directory from db
SQL: SELECT * FROM images WHERE Id=55148
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsImageUpload.php on line 427 in method CimageUpload::load
SQL: SELECT * FROM images WHERE Id=55149
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsImageUpload.php on line 427 in method CimageUpload::load
SQL: SELECT * FROM images WHERE Id=55149
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: question from /mnt/storage2/ns2-vhosts/arybarstvi.cz/web/www/_includes/clsImageUpload.php on line 427 in method CimageUpload::load
SQL: SELECT sia.* FROM shop_interrelated_articles sia LEFT JOIN shop_art2lang al ON al.IdArticle=sia.IdRelArticle AND al.IdLanguage = 1 WHERE ((al.Flags&1) OR al.Flags IS NULL) AND sia.IdArticle = '51751' ORDER BY sia.colOrder
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object shop_interrelated_articles
SQL: SELECT * FROM shop_alternated_articles WHERE IdArticle = 51751 ORDER BY colOrder
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object shop_alternated_articles
SQL: SELECT * FROM template_container WHERE Id=1477
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_container
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1477 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT * FROM template_container_set WHERE IdContainer = 1477 AND IdLanguage = 1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_css
SQL: SELECT * FROM template_container WHERE Id=1501
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_container
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1501 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT * FROM template_container_set WHERE IdContainer = 1501 AND IdLanguage = 1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_css
SQL: SELECT su.*, c.IdCostType as CostTypeId, c.Rabat as CompanyDiscount, sct.Discount as CostTypeDiscount, c.Flags & 128=128 as CompanyIndividualPrice, sct.ViewPriceWithVat, a.IdState FROM security_user su LEFT JOIN company2user c2u ON c2u.IdUser = su.Id AND c2u.IdType = 1 LEFT JOIN company c ON c.Id=c2u.IdCompany LEFT JOIN address a ON a.Id=c.IdPayementAddress LEFT JOIN shop_cost_type sct ON sct.Id=c.IdCostType WHERE su.Id=3
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object security_user
SQL: SELECT * FROM security_user2group WHERE IdUser=3
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select groups of security_user
SQL: SELECT * FROM template_container WHERE Id=1485
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_container
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1485 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT * FROM template_container_set WHERE IdContainer = 1485 AND IdLanguage = 1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_css
SQL: SELECT * FROM template_container WHERE IdParent = 1485 AND Flags & 1 ORDER BY colOrder ASC
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object template_container
SQL: REPLACE INTO cache ( userdata, cachedata, expires, id, cachegroup, hits) VALUES ('a:5:{i:0;s:46:"CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook";i:1;s:45:"CARP, ZOOM, Háček, Predator-Z, Zander, Hook";i:2;s:166:" Háček na candáta, s lopatkou, speciálně navržený pro lov na mrtvou rybku nebo její část. Háček má pro tyto účely delší protažené raménko. 10 ks ";i:7;b:1;i:10;s:1:"1";}', 's:14035:"<div id="Box1485" class="SubCont0"> <div class="CategoryBox"> <div class="MainCategoryView c7" title="Zobraz další kategorie"><i class="fa fa-angle-down" aria-hidden="true">‌</i></div> <div class="MainCategory"> <a href="rybarske-hacky/" title="">Rybářské háčky</a> <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true">‌</i> <a href="rybarske-jednohacky/" title="">Jednoháčky</a> </div> <div class="Categories"> <a class="Category d1" href="rybarske-hacky/"><i class="fa fa-folder" aria-hidden="true">‌</i><span class="CategoryName" title="Rybářské háčky"> Rybářské háčky </span></a><a class="Category d1" href="rybarske-jednohacky/"><i class="fa fa-folder" aria-hidden="true">‌</i><span class="CategoryName" title="Rybářské háčky > Jednoháčky"> Jednoháčky </span></a> </div> <script type="text/javascript"> $(function() { $(".MainCategoryView").click(function(){ $(".Categories").slideToggle(); }); $(".selCol").each(function(){setColorSelect(this)}) $(".selCol").change(function(){setColorSelect(this)}) }); function setColorSelect(oSelect) { oSelect.style.backgroundColor=oSelect.options[oSelect.selectedIndex].style.backgroundColor; }//end of function setColorSelect(oSelect) function setVarSel(oInpt) { $(".shopArticleVariant").removeClass("varsel"); $(oInpt).addClass("varsel"); }//end of function setVarSel() function setVarSelRow(oInpt) { if($(oInpt).find(".shopArticleVariantRadio").length==1) { $(oInpt).find(".shopArticleVariantRadio").prop("checked", "checked"); setVarSel(oInpt); }else myalert("Upozornění", "Litujeme, ale toto zboží nelze nyní bohužel objednat.", "alert", "Zavřít"); }//end of function setVarSel() </script> </div> <div class="shopArticlecontent entry-contentOff"> <H1 class="entry-titleOff c3" title="CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook">CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook</H1> <script type="text/javascript"> // var codeIndex; function noCopy(e) { e.preventDefault(); return false; } function createSelectable(idOfSelect) { //hide select //$("#"+idOfSelect).hide(); //create new ul ul = $("#"+idOfSelect).parent().append("<ul></ul>").attr({id:idOfSelect+"UL"}); //create list $("#"+idOfSelect+" option").each(function(index){ if($(this).attr("value")!=0){ li = document.createElement("li"); $(li).html(this.text); $(li).attr("data-value", $(this).prop("value")); ul.append(li); if($(this).prop("selected")==true) $(li).addClass("ui-selected"); } }); ul.selectable({ selecting: function( event, ui ) { opt = $(".shopArticleVariantsSel option[value=\'"+$(ui.selecting).attr("data-value")+"\']"); if( opt.parent().parent().find(".ui-selected, .ui-selecting").length > 1){ $(ui.selecting).removeClass("ui-selecting"); }else { opt.prop("selected", "selected"); } } }); } function salinc() { inpt = $(this).parent().find(".input_cena"); if(!inpt.length) inpt = $(this).parent().parent().find(".input_cena"); min = inpt.data("mc"); mx = inpt.data("mxc"); val = parseInt(inpt.prop("value")); nval = val+mx; $(inpt).prop("value", nval); }//end of function salinc() function saldec() { inpt = $(this).parent().find(".input_cena"); if(!inpt.length) inpt = $(this).parent().parent().find(".input_cena"); min = inpt.data("mc"); mx = inpt.data("mxc"); val = parseInt(inpt.prop("value")); nval = val-mx; if(nval<min)nval=min; $(inpt).prop("value", nval); }//end of function saldec() function salchng(inpt) { min = parseFloat($(inpt).data("mc")); mx = parseFloat($(inpt).data("mxc")); val = parseFloat($(inpt).prop("value")); nval = val; valdiv = (nval-min) / mx; nval = Math.ceil(valdiv)*mx + min; if(nval<min)nval=min; $(inpt).prop("value", nval); }//end of function salchng() $( document ).ready(function() { $(".incMU").click(salinc); $(".decMU").click(saldec); $(".input_cena").keypress(function(e){ clearTimeout(wto); wto = setTimeout(salchng.bind(null, this), 300); }); $(".shopArticledescriptions").attr(\'unselectable\',\'on\').bind(\'mousedown\',noCopy).bind(\'mouseup\',noCopy).bind(\'selectstart\',noCopy).disableSelection().bind("contextmenu cut copy",noCopy); $(".var_basket").click(function(){ setVarSelRow($(this).parent().parent());//added 2.parent bzy PZ 27.8.2020 alert by variants - not available if(typeof(dynamicBasket) == "undefined") $("#item_submit").click(); }); w = $(document).width(); if(w<=800)wd="100%"; else wd="60%"; $("#QuestionForm").dialog({ autoOpen: false, modal: true, overlayClose:true, closeOnEscape:true, title: "Dotaz na prodavače", width: wd }); $(".querySales").click(function(){ $("#QuestionForm").dialog( "open" ); return false; }); /* $(".addToBasket").click(function(event ){ inptCount = $(this).parent().parent().find("input"); if(inptCount.length>0 && $(this).data("url")!="") { event.stopPropagation(); event.cancelBubble=true; strAddToBasket = "."+$(location).attr(\'pathname\')+"?_Box["+$(this).data("target")+"][inptSubmit]="+$(this).data("article")+"-0-0-0-1&_Box["+$(this).data("target")+"][Count]["+$(this).data("article")+"]="+inptCount.prop("value"); basketAddAnimate($(this).data("article")); window.location.href = strAddToBasket; return false; } }); */ }); // </script><div id="sd_shopArticle" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Product"> <span itemprop="name" class="hide">CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook</span><div class="ident"><div class="shopArticleProducer"> Výrobce: <a href="" id="Aproducer" itemprop="brand" class="new_window"></a> </div></div> <form action="index.php?_TargetFile=carp-zoom-hacek-predator-z-zander-hook/" method="post"> <div class="shopArticlehidden"><input type="hidden" value="" id="inptSubmit" name="_Box[1477][inptSubmit]"></div> <div style="display:none;"> <input type="hidden" name="IdPage" value="29"> </div> <div style="display:none;"> <input type="hidden" name="IdPage" value="29"> </div> <div class="shopArticledetail_right"> <div class="shopArticlefirstImage"></div> <div> <a href="#" class="Prev"><i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true">‌</i><span>Předcozí</span></a><a href="#" class="Next"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true">‌</i><span>Další</span></a> </div> <span class="custom-caption"></span><div class="shopArticleimages cycle-slideshow" id="images" data-cycle-slides="> div" data-cycle-timeout="0" data-cycle-prev=".shopArticledetail_right .Prev" data-cycle-next=".shopArticledetail_right .Next" data-cycle-caption=".shopArticledetail_right .custom-caption" data-cycle-caption-template="Obrázek {{slideNum}} z {{slideCount}}" data-cycle-fx="carousel" data-cycle-carousel-visible="3" data-cycle-carousel-fluid="false" data-cycle-swipe="true" data-allow-wrap="false"><div><span></span></div></div> </div> <div class="shopArticledetail_left"> <div class="shopArticleanchorBack"><a href="javascript:%20history.back();" class="shopArticlebut_back c7"> Zpět </a></div> <div class="shopArticleDescription" itemprop="description"> <p>Háček na candáta, s lopatkou, speciálně navržený pro lov na mrtvou rybku nebo její část. Háček má pro tyto účely delší protažené raménko. 10 ks</p> </div> <div class="itemNoOrder"> Litujeme, ale toto zboží nelze nyní bohužel objednat. </div> <div class="pho"> <a rel="nofollow" class="addWatchDog c4"><i class="fa fa-level-down" aria-hidden="true">‌</i> Hlídat cenu </a><a class="querySales"><i class="fa fa-comment" aria-hidden="true">‌</i> Dotaz </a> </div> <div id="shopArticleFb"></div> </div> <script type="text/javascript"> $( document ).ready(function() { //Fix URL with HASH $("#shopArtTabsUL a").each(function(){ $(this).prop("href", $(this).attr("href").replace("#"+window.location.href.split("#")[1], "")); }); $("#shopArtTabs").tabs({active:0}); }); </script><div id="shopArtTabs"> <ul id="shopArtTabsUL"><li><a href="#shopArticledescriptions">Popis</a></li></ul> <div id="shopArticledescriptions" class="shopArticledescriptions"><div class="shopArticlelongDescription"> <p>Háček s lopatkou speciálně navržený pro lov candáta na mrtvou rybku nebo její část. Háček má pro tyto účely delší protažené raménko a je vyroben z pevného niklového drátu.</p> </div></div> <div id="anchorsDiv"></div> <div id="shopArticleFbCDiv"><div id="shopArticleFbC"></div></div> <div id="shopArticleSubItemsDiv"></div> <div id="shopArticleIRArticlesDiv"></div> <div id="shopArticleAccArticlesDiv"></div> <div id="shopArticleAltArticlesDiv"></div> <!-- tabs //--> </div> </form> <div id="dWatchdogWithoutLogin"> Pro vytvoření hlídacího psa se musíte přihlásit. <script type="text/javascript"> // w = $(document).width(); if(w<=800)wd="100%"; else wd="60%"; $("#dWatchdogWithoutLogin").dialog({ autoOpen: false, modal: true, overlayClose:true, closeOnEscape:true, title: "Hlídat cenu", width: wd //height: auto }); $(document).ready(function(){ $(".addWatchDog").click(function(){ $("#dWatchdogWithoutLogin").dialog( "open" ); return false; }); }) // </script> </div> <div class="QuestionForm" id="QuestionForm"> <H2 class="d4" id="ItemFormSalesmanQuestionHead"> CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook </H2> <form action="index.php?_TargetFile=carp-zoom-hacek-predator-z-zander-hook/&ItemFormSalesmanQuestionForm" id="ItemFormSalesmanQuestionForm" method="post" onsubmit="return AQ_Validate();"> <div> <script type="text/javascript" id="jsGoogleReCaptcha" src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Ld-h8MZAAAAAGEPv8Ilp9NIHA1ewpaK7m-U2O_m"></script><input id="PageArticleQuestion" type="hidden" name="PageArticleQuestion"> <script type="text/javascript"> $( \'.querySales\' ).click(function() { grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute(\'6Ld-h8MZAAAAAGEPv8Ilp9NIHA1ewpaK7m-U2O_m\', {action: \'PageArticleQuestion\'}).then(function(token) { $(\'#PageArticleQuestion\').val(token); }); }); }); function checkCAPTCHA() { if($(\'#PageArticleQuestion\').val()!=\'\')return true; else return false; } </script> </div> <script type="text/javascript" id="ItemFormSalesmanQuestionJs"> // function AQ_Validate() { codeIndex = \'AQ\'; i = document.getElementById("ItemFormSalesmanQuestionText"); i1 = document.getElementById("ItemFormSalesmanQuestionEmail"); if( i.value== "" || i.value=="Zde napište Váš dotaz..." || i1.value== "" || i1.value== "Váš e-mail...") { myalert("Upozornění", "Vyplňte prosím dotaz a Váš email pro odpověď.", "alert showAlways", "Zavřít"); return false; } if(!checkCAPTCHA()) return false; return true; }// end of function AQ_Validate() // </script><div class="ItemFormForm"> <div class="ItemFormSalesmanQuestionTextDiv"><textarea id="ItemFormSalesmanQuestionText" name="_Box[1485][ItemFormSalesmanQuestionText]" rows="3" onfocus="if (this.value.indexOf(\'Zde napište Váš dotaz...\')==0) {this.value=\'\';}">Zde napište Váš dotaz...</textarea></div> <div class="ItemFormSalesmanQuestionEmailDiv"><input type="text" id="ItemFormSalesmanQuestionEmail" name="_Box[1485][ItemFormSalesmanQuestionEmail]" value="Váš e-mail..." onfocus="if (this.value==\'Váš e-mail...\') {this.value=\'\';}"></div> <div class="btnLogin"><button type="submit" class="button c7 d3"> Odeslat </button></div> </div> <div class="ItemFormInfo"></div> </form> </div> </div> <script type="text/javascript"> // var google_tag_params = { ecomm_prodid: \'51751\', ecomm_pagetype: \'product\', ecomm_totalvalue: \'0\' }; // </script> </div> </div> ";', 1685526621, 'ef1b69d2ab81d1a26357e9ada1a76ea1', 'Container/Shop/Article', 0)
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1518 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT tm.File, tm.Name as ModuleName, tt.Filename, tm.CheckRights FROM template_module tm INNER JOIN template_template tt ON tt.IdModule = tm.Id AND tt.Id=17 WHERE tm.Id=16
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select template_and_module to div
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1533 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT tm.File, tm.Name as ModuleName, tt.Filename, tm.CheckRights FROM template_module tm INNER JOIN template_template tt ON tt.IdModule = tm.Id AND tt.Id=109 WHERE tm.Id=16
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select template_and_module to div
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1548 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT tm.File, tm.Name as ModuleName, tt.Filename, tm.CheckRights FROM template_module tm INNER JOIN template_template tt ON tt.IdModule = tm.Id AND tt.Id=109 WHERE tm.Id=16
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select template_and_module to div
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1536 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT cachedata, userdata, expires FROM cache WHERE id = '98bd8000857bdcc4cdea42c07095e4f9' AND cachegroup = 'Container/Section'
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: UPDATE cache SET changed = (NOW() + 0), hits=hits+1 WHERE id = '98bd8000857bdcc4cdea42c07095e4f9' AND cachegroup = 'Container/Section'
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: SELECT tm.File, tm.Name as ModuleName, tt.Filename, tm.CheckRights FROM template_module tm INNER JOIN template_template tt ON tt.IdModule = tm.Id AND tt.Id=1 WHERE tm.Id=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select template_and_module to div
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1551 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT tm.File, tm.Name as ModuleName, tt.Filename, tm.CheckRights FROM template_module tm INNER JOIN template_template tt ON tt.IdModule = tm.Id AND tt.Id=1 WHERE tm.Id=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select template_and_module to div
SQL: SELECT * FROM template_container2lang WHERE IdContainer=1535 AND IdLanguage=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select properties of object CTemplate_Container2Lang
SQL: SELECT cachedata, userdata, expires FROM cache WHERE id = '9c094a14d31f32bb6c4e25476f6eccce' AND cachegroup = 'Container/Section'
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: UPDATE cache SET changed = (NOW() + 0), hits=hits+1 WHERE id = '9c094a14d31f32bb6c4e25476f6eccce' AND cachegroup = 'Container/Section'
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: SELECT tm.File, tm.Name as ModuleName, tt.Filename, tm.CheckRights FROM template_module tm INNER JOIN template_template tt ON tt.IdModule = tm.Id AND tt.Id=1 WHERE tm.Id=1
2006: MySQL server has gone away-v dotazu: select template_and_module to div
SQL: SELECT cachedata, userdata, expires FROM cache WHERE id = '5dc9cb6828fd12e83cabbbb06eae237d' AND cachegroup = 'Page/car'
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: UPDATE cache SET changed = (NOW() + 0), hits=hits+1 WHERE id = '5dc9cb6828fd12e83cabbbb06eae237d' AND cachegroup = 'Page/car'
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
SQL: REPLACE INTO cache ( userdata, cachedata, expires, id, cachegroup, hits) VALUES ('', '', 1685526621, '5dc9cb6828fd12e83cabbbb06eae237d', 'Page/car', 0)
2006: MySQL server has gone away-v dotazu:
CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook - Arybářství
Přihlášení
Ztratili jste heslo?

CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook

CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook
Výrobce:

Háček na candáta, s lopatkou, speciálně navržený pro lov na mrtvou rybku nebo její část. Háček má pro tyto účely delší protažené raménko. 10 ks

Litujeme, ale toto zboží nelze nyní bohužel objednat.

Háček s lopatkou speciálně navržený pro lov candáta na mrtvou rybku nebo její část. Háček má pro tyto účely delší protažené raménko a je vyroben z pevného niklového drátu.

Pro vytvoření hlídacího psa se musíte přihlásit.

CARP ZOOM Háček Predator-Z Zander Hook